ĐHCĐ bất thường Ngân hàng Bản Việt bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới

(ĐTCK) Ngày 26/8/2020, Ngân hàng Bản Việt (mã chứng khoán BVB - UPCoM) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường.
HĐQT Ngân hàng Bản Việt nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội đồng cổ đông HĐQT Ngân hàng Bản Việt nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội đồng cổ đông

Theo đó, Ngân hàng Bản Việt trình cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT là ông Phạm Quang Khánh và ứng viên bổ sung Ban kiểm sát là bà Nguyễn Thị Thanh Thúy. Cả 2 tờ trình này đều nhận được đa số phiếu tán thành.

Như vậy, đầy đủ các thành viên HĐQT và Ban Kiểm sát nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội bao gồm: HĐQT có ông Lê Anh Tài, bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Vương Công Đức, ông Phạm Quang Khánh, ông Ngô Quang Trung (thành viên kiêm Tổng giám Đốc)

Ban Kiểm soát gồm bà Phan Thị Hồng Lan, ông Lê Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Cũng tại ĐHCĐ bất thường, một nội dung quan trọng khác đã được các cổ đông thông qua với đa số phiếu tán thành, đó là phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ với tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa năm 2020 và quý I/2021 là gần 1.000 tỷ đồng.

Đây cũng chính kế hoạch nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Bản Việt trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Ngân hàng Bản Việt là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng eKYC trong việc triển khai mở tài khoản thanh toán trực tuyến, sạch nợ xấu tại VAMC, chính thức giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán BVB.

Ngân hàng cũng được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận tăng thêm 17 điểm giao dịch năm 2020.

Dự kiến huy động từ tổ chức kinh tế, cư dân và dư nợ tín dụng 8 tháng đầu năm nay tăng lần lượt là 6% và 9% so với đầu năm 2020. 

Giai đoạn chiến lược tiếp theo 2021-2023, Ngân hàng Bản Việt cho biết, tiếp tục bám sát định hướng là trở thành một ngân hàng bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng cá nhân và SME là trung tâm.

 Song song với đó, nhờ những diễn biến tích cực của thị trường và quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, Ngân hàng Bản Việt xây dựng chiến lược riêng trong chuyển đổi số, phù hợp với đặc điểm của ngân hàng.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (26/8), cổ phiếu BVB đóng cửa tăng 6,67% lên 11.200 đồng, khớp 1,8 triệu đơn vị, đứng thứ 3 trên thị trường UPCoM về thanh khoản sau LPB và BSR. 

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục