Đắk Nông quyết đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khi địa phương này mới giải ngân được hơn 39%, tổng vốn được giao.
Tỉnh Đắk Nông quyết tâm giải ngân hết vốn đầu tư công trong năm 2021 Tỉnh Đắk Nông quyết tâm giải ngân hết vốn đầu tư công trong năm 2021

Trong cuộc họp với Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười một lần nữa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp chặt chẽ giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ.

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là hơn 2.086 tỷ đồng, trong đó, chi trực tiếp đầu tư phát triển là hơn 1.943 tỷ đồng. Kết quả thực hiện giải ngân đến hết ngày 25/8 là hơn 831 tỷ đồng, đạt 39,3%. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công giao năm 2021 giải ngân được 752 tỷ đồng, đối với vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2021 là trên 78 tỷ đồng.

Có 18 dự án khởi công mới đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục để triển khai thi công. Toàn tỉnh có 24 dự án chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến nhiều dự án còn vướng mắc, chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2021. Theo đó, tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 và các nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi từ năm 2020, quyết tâm không để Trung ương điều chuyển vốn, hủy dự toán.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu, đến ngày 30/6/2021, những dự án đã quyết toán hoàn thành được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 mà không giải ngân hết sẽ điều chuyển vốn cho các dự án khác. Đối với dự án khởi công mới năm 2021, đến hết tháng 9/2021 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% kế hoạch, đến hết tháng 10/2021 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70% kế hoạch sẽ tiến hành cắt giảm vốn. Ngoài ra, đối với dự án chuyển tiếp, đến hết tháng 6/2021, tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70%; đến hết tháng 9/2021 giải ngân đạt dưới 80% kế hoạch sẽ cắt giảm để bổ sung dự án khác.

Đắk Nông quyết đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ảnh 1
Chủ tịch tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười đi kiểm tra dự án trên địa bàn TP. Gia Nghĩa

Tỉnh Đắk Nông đã thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, do Chủ tịch tỉnh Hồ Văn Mười làm tổ trưởng.

Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh triển khai các dự án, giải ngân vốn đầu tư... Tổ công tác đặc biệt có quyền đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo quy định pháp luật.

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục