Đắk Nông đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu phải đạt 100% giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2020.
Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Bốn vừa ký ban hành Chị thị về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt 35,4%, trên tổng số gần 2.100 tỷ đồng vốn đầu tư công theo kế hoạch. Theo UBND tỉnh Đắk Nông, dù cao hơn 6,3% so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân còn thấp.

Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư còn chậm hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, chưa chủ động, quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Một số chủ đầu tư chưa làm hết trách nhiệm, thiếu cương quyết, kiểm tra, đôn đốc...

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ thị các cấp, ngành, địa phương phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phấn đấu cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch, kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang năm 2020), đưa nguồn vốn theo kế hoạch gần 2.100 tỷ đồng vào nền kinh tế.

Cụ thể, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, đến ngày 20/7/2020 mà các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn 2020, thực hiện điều chỉnh vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng hấp thụ vốn tốt.

Đối với nguồn cân đối ngân sách địa phương, các dự án khởi công mới nếu đến hết tháng 9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho dự án khác. Đối với dự án chuyển tiếp đến hết tháng 7/2020 tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác.

Đối với các dự án có vốn chuyển nhiệm vụ chi kế hoạch năm 2019 sang năm 2020: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương giải ngân số vốn chuyển nhiệm vụ chi trong tháng 7/2020. Đối với các dự án có vốn bố trí theo quyết định quyết toán, khẩn trương giải ngân trong tháng 7/2020. Trường hợp không giải ngân, điều chuyển nguồn vốn và chủ đầu tư hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông yêu cầu trước ngày 15/9/2020 phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn của tất cả các nguồn vốn, không để bị trung ương điều chuyển nguồn vốn theo quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền điều chuyển nguồn vốn, ưu tiên các dự án đang thiếu vốn và có khả năng hấp thụ vốn tốt, hoàn thành trong tháng 7/2020.

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục