Cục Hàng không Việt Nam nêu quan điểm về việc “nâng đời” sân bay Đồng Hới

Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không kiến nghị giữ nguyên nội dung, tính chất, quy mô sân bay Đồng Hới trong Hồ sơ Quy hoạch tổng thể hệ thống sân bay toàn quốc.
Sân bay Đồng Hới - Quảng Bình. Sân bay Đồng Hới - Quảng Bình.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) về việc nghiên cứu, báo cáo nội dung quy hoạch Cảng hàng không Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế.

Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không cho biết, khi xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, đơn vị tư vấn đã xây dựng nguyên tắc quy hoạch, tiêu chí quy hoạch cảng hàng không quốc tế và căn cứ theo thực tế khai thác các cảng hàng không để đánh giá, đề xuất quy mô, tính chất khai thác (quốc nội, quốc tế), đảm bảo tính khoa học trong việc quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc.

Cụ thể, các tiêu chí quy hoạch cảng hàng không quốc tế bao gồm việc được đặt tại trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch quốc gia; có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của vùng, địa phương; có nhu cầu khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ, ổn định; xây dựng được đường bay và phương thức bay, xác định được vùng trời phục vụ khai thác các chuyến bay quốc tế; thiết lập được đầy đủ cơ sở để thực hiện thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh, y tế công cộng, kiểm dịch và các thủ tục khác có liên quan.

Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, để đảm bảo khai thác hiệu quả của hệ thống cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với nhu cầu có thể phát sinh trong tương lai, Hồ sơ quy hoạch đã phân tích và đề xuất hướng mở, linh hoạt theo hướng cho phép khai thác các chuyến bay quốc tế tại các cảng hàng không nội địa để tạo điều kiện cho các hãng hàng không khảo sát và đánh giá thị trường, phù hợp với quy định tại Điều 80 của Luật Hàng không dân dụng khi có nhu cầu bay các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chuyển thành cảng hàng không quốc tế.

Với những lý do nói trên, tại Tờ trình số 13833/TTr-BGTVT ngày 24/12/2021 của Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, sân bay Đồng Hới được xác định là cảng hàng không nội địa.

Ngoài ra Tờ trình số 13833/TTr-BGTVT đã nêu rõ phương án khai thác các chuyến bay quốc tế tại cảng hàng không nội địa.

Theo đó, điểm e mục 5 của Tờ trình số 13833/TTr-BGTVT, Bộ GTVT đã báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép khai thác các chuyến bay chuyến bay quốc tế tại các cảng hàng không nội địa để đảm bảo khai thác hiệu quả của hệ thống cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tính linh hoạt và tính mở của quy hoạch; khi các hãng có nhu cầu mở các chuyến bay quốc tế thường lệ và cơ sở hạ tầng đảm bảo, Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển thành cảng hàng không quốc tế.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 1491/QĐ-BGTVT ngày 11/7/2018 của Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, sân bay này đã được quy hoạch với vị trí, chức năng là cảng hàng không nội địa có hoạt động bay quốc tế, đảm bảo cho việc khai thác các chuyến bay quốc tế khi có nhu cầu.

Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, Hồ sơ Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc và Hồ sơ Quy hoạch cảng hàng không Đồng Hới (tỷ lệ 1/2000) đều đã xác định và cho phép khai thác các chuyến bay quốc tế tại Cảng hàng không Đồng Hới; khi các hãng hàng không có nhu cầu và hạ tầng cảng hàng không đảm bảo đảm bảo, Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chuyển và công bố sân bay Đồng Hới là sân bay quốc tế.

“Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT xem xét, giữ nguyên nội dung, tính chất, quy mô sân bay Đồng Hới trong Hồ sơ Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đề xuất.

Anh Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục