CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 (DCF – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 16/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục