CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 27/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 4 CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục