CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 05/05/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2021

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, số 52-56 Tản Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục