Công ty cổ phần phải đăng ký công ty đại chúng theo tiêu chuẩn mới

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa yêu cầu các doanh nghiệp phải đăng ký công ty đại chúng theo quy định mới của Luật chứng khoán.
Các công ty đủ điều kiện công ty đại chúng đều sẽ phải thực hiện đăng ký giao dịch Các công ty đủ điều kiện công ty đại chúng đều sẽ phải thực hiện đăng ký giao dịch

Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên.

Công ty đại chúng cũng phải đáp ứng điều kiện có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty đại chúng chưa niêm yết/ đăng ký giao dịch phải báo cáo về việc đáp ứng hay không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 nêu trên trước ngày 20/02/2021.

Các công ty đủ điều kiện công ty đại chúng sẽ phải thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

Những công ty không đủ điều kiện sẽ phải nộp hồ sơ hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điều 39 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và khoản 6 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, nếu Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Giám sát công ty đại chúng để được hướng dẫn giải quyết.

Chí Tín
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,074.52 -29.74 -2.77% 0 tỷ
HNX 235.13 -6.99 -2.97% 0 tỷ
UPCOM 83.79 1.41 1.68% 0 tỷ