Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (MCH) thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (MCH) thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền ảnh 1

>> Toàn bộ thông báo và Nghị quyết ĐHCĐ

Tin cùng chuyên mục