Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 21-NQ/TW

(ĐTCK) Sáng 13/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 khu vực phía Nam.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại Hội nghị. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, 5 năm qua, công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về công tác BHXH, BHYT.

Các quan điểm, chủ trương nêu trong Nghị quyết 21-NQ/TW và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BHXH, BHYT, nhất là mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các giải pháp chủ yếu được nêu trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Đề án, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được tuyên truyền kịp thời, sâu sắc tới cán bộ, đảng viên và nhân dân dưới nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn. 

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với BHXH Việt Nam trực tiếp biên soạn và phát hành hàng nghìn cuốn tài liệu cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành ủy cũng đã biên soạn, phát hành nhiều ấn phẩm tuyên truyền về BHXH, BHYT; thường xuyên đăng tải các chủ trương, chính sách, tình hình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, nội dung của Luật BHXH, Luật BHYT trong bản tin sinh hoạt chi bộ.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố, trang tin điện tử của các sở, ngành đã cung cấp thông tin, bài, ảnh về kết quả và hoạt động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động tra cứu, tham khảo, cập nhật thông tin.

Ngoài ra, các ấn phẩm tuyên truyền được các địa phương chú ý khai thác, như: In và phát hành hàng triệu tờ gấp tuyên truyền những điều cần biết về BHXH, BHYT, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh; tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền và treo hàng trăm tấm panô, áp phích, tranh cổ động những điều cần biết về BHXH, BHYT; sách hỏi đáp, sổ tay, lịch, băng đĩa phát trên hệ thống phát thanh... được in ấn với số lượng lớn phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, các bộ, ngành, địa phương lồng ghép nội dung BHXH, BHYT trong tuyên truyền các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động, chính sách phát triển của ngành, địa phương mình.

Các báo, tạp chí đều có những chuyên trang, chuyên mục giới thiệu các quan điểm của Đảng về an sinh xã hội, về những điều luật và điểm mới của BHXH, BHYT.

Nhiều bài viết phân tích, dự báo của các nhà nghiên cứu; ý kiến phản ánh của các đối tượng, thành phần hoạt động trong khu vực kinh tế tập thể… đã tạo ra những diễn đàn sôi nổi và làm sâu sắc hơn nhận thức về an sinh xã hội, về BHXH, BHYT.

Các trang chuyên đề giới thiệu văn bản luật, chính sách, thông tin cụ thể về BHXH, BHYT đã tạo điều kiện khá thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin.

Nhiều thông tin bổ ích trong nước và thế giới liên quan đến BHXH, BHYT được các cơ quan thông tấn báo chí ở cả Trung ương và địa phương cập nhật, giới thiệu, đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân về lĩnh vực này...

Các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị, tập huấn để nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác tuyên truyền về an sinh xã hội, về BHXH, BHYT.

Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với BHXH tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền ở địa phương, cơ sở.

Điển hình, năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức 2 Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền BHXH, BHYT tại Thành phố Cần Thơ và  tỉnh Phú Thọ.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHYT được tiến hành thường xuyên. Bằng nhiều hình thức, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đã phân tích, giải thích cho các đối tượng nhận thức được quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT; đồng thời giúp nhận diện, đấu tranh với những hành vi vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Nhìn chung, với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, công tác tuyên truyền 5 năm qua đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác BHXH, BHYT; đồng thời đã có những đóng góp to lớn trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHYT. 

A.Q

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục