Công bố Luật Doanh nghiệp 2020: Nhiều cải cách quan trọng

Luật đã bổ sung quy định kiểm soát tập quyền, chống xung đột lợi ích và đảm bảo tính minh bạch hoá, công khai hoá thông tin của doanh nghiệp có sở hữu nhà nước.
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu những nội dung lớn của ba luật về đầu tư, kinh doanh - (Ảnh Mỹ An) Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu những nội dung lớn của ba luật về đầu tư, kinh doanh - (Ảnh Mỹ An)

Sáng 10/7 Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 10 đạo luật đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, trong đó có Luật Doanh nghiệp.

Gồm 10 chương, 218 điều, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng đã giới thiệu những cải cách quan trọng nhất của Luật Doanh nghiệp 2020. Cải cách đầu tiên là cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường, nổi bật là bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu, đồng thời quy định doanh nghiệp có thể sử dụng dấu "số" thay cho dấu "truyền thống".

Luật cũng đã thiết lập cơ chế đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử với bộ hồ sơ điện tử mà không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy như hiện nay.

Cải cách tiếp theo được Thứ trưởng Vũ Đại Thắng giới thiệu là nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt và phổ biến. Theo đó, Luật mở rộng mức độ và phạm vi quyền của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Luật cũng hạn chế người quản lý hoặc cổ đông lớn lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và cổ đông nhỏ.

Cải cách của luật còn hướng đến nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có sở hữu nhà nước.

Cụ thể, khái niệm doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi để xác định rõ loại doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu hơn 50% (đến dưới 100%) vốn điều lệ để có cách thức và phương thức quản lý, giám sát phù hợp.

Luật cũng bổ sung quy định kiểm soát tập quyền, chống xung đột lợi ích và đảm bảo tính minh bạch hoá, công khai hoá thông tin của doanh nghiệp có sở hữu nhà nước.

Cải cách tiếp theo được lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu là Luật sẽ thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hoá nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư kinh doanh. Luật đã bổ sung quy định đa dạng hoá thêm sản phẩm giao dịch cho thị trường chứng khoán, đồng thời, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề hạn chế sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, có cơ hội lớn trong thu hút vốn từ nhà đầu tư, báo gồm cả nhà đầu tư nước ngoài.

"Luật Doanh nghiệp còn tạo thuận lợi hơn cho tổ chức lại và mua bán doanh nghiệp, bổ sung quy định  về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần (thay vì chỉ được chuyển đổi thành công ty TNHH như quy định hiện hành)", Thứ trưởng Vũ Đại Thắng thông tin.

Nguyễn Lê
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục