Có thể sử dụng ngoại tệ để mua chứng khoán trên thị trường Việt Nam?

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài (người không cư trú) có được sử dụng ngoại tệ để mua chứng khoán trên thị trường Việt Nam?
Ảnh Shutter Ảnh Shutter

Trả lời: 

Theo quy định tại Luật chứng khoán hiện hành và Thông tư số 05/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2014 của NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú phải mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải được chuyển đổi sang đồng Việt Nam để đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Mọi giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài không được sử dụng ngoại tệ để đầu tư chứng khoán trên thị trường Việt Nam, mà phải chuyển đổi sang VND để thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục