CKG: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (9%)

CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.

Tin cùng chuyên mục