CKD: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại của năm 2020 bằng tiền (27%)

CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 27%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi – km12+800, quốc lộ 3, tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy ủy quyền, giấy đề nghị chuyển khoản.

Tin cùng chuyên mục