Cho vay nhà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

(ĐTCK) Ngân hàng Chính sách xã hội đang cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (Giai đoạn 1 từ 2002-2011 theo Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Chính phủ; Giai đoạn 2 từ 2008-2015 theo Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008, xin hỏi điều kiện, thủ tục vay, lãi suất vay, mức vay, thời hạn trả nợ, phương thức trả nợ của các chương trình này như thế nào?
Cho vay nhà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời:

Cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (Giai đoạn 1 từ 2002-2011 theo Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Chính phủ; Giai đoạn 2 từ 2008-2015 theo Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 tính đến 31/10/2017, dư nợ đạt 902 tỷ đồng với 73.661 hộ còn dư nợ.

Chương trình được thực hiện tại 08 tỉnh Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang và Đồng Tháp. Hiện nay đang dừng cho vay, các Bộ ngành đang tiếp tục kiến nghị Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL giai đoạn 2 đến hết năm 2020.

- Đối tượng, điều kiện: Hộ dân hiện đang sinh sống tại những khu vực không đảm bảo an toàn khi có lũ, phải di dời vào ở trong các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn. Điều kiện: (i) Có Quyết định giao nền nhà của UBND (huyện hoặc xã do UBND tỉnh quy định; (ii) Có tên trong Danh sách hộ dân mua trả chậm nhà ở do UBND tỉnh hoặc uỷ quyền cho UBND huyện phê duyệt; (iii) Có Biên bản bàn giao nhà hoặc Nhà ở đã được xây dựng hoàn chỉnh theo quy định của UBND cấp tỉnh.

- Lãi suất vay vốn: 3%/năm (0,25%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay (3,9%/năm).

- Mức vay: tối đa 20 triệu đồng/hộ.

- Thời hạn vay: 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 05 năm đầu kể từ thời điểm hộ vay nhận nợ món vay đầu tiên.

- Phương thức vay vốn: Hộ vay là thành viên  Tổ Tiết kiệm và vay vốn được thành lập theo quy định của NHCSXH. NHCSXH thực hiện theo phương thức ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thủ tục vay vốn:

+ Bước 1: Người vay phải là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại nơi cư trú hợp pháp. Viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay 01/TD gửi Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

+ Bước 2: Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn: Tổ chức họp Tổ Tiết kiệm và vay vốn để bổ sung tổ viên và bình xét cho vay công khai theo Biên bản họp Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn 03/TD kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay của các tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn trình UBND cấp xã xác nhận. Gửi bộ hồ sơ vay vốn tới NHCSXH nơi cho vay.

+ Bước 3: NHCSXH nơi cho vay tiếp nhận bộ hồ sơ vay vốn để tiến hành đối chiếu với danh sách hộ dân được vay vốn từ NHCSXH để mua trả chậm nhà ở và xem xét, phê duyệt cho vay. Gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay tới UBND cấp xã. UBND cấp xã thông báo cho Tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để Tổ chức hội thông báo đến Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tổ Tiết kiệm và vay vốn thông báo đến từng người vay.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục