Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

(ĐTCK) Ngân hàng Chính sách xã hội đang cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (giai đoạn 1 từ 2008-2012 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và giai đoạn 2 từ 2016-2020 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg), xin hỏi điều kiện, thủ tục vay, lãi suất vay, mức vay, thời hạn trả nợ, phương thức trả nợ của các chương trình này như thế nào?
Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Trả lời:

Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (giai đoạn 1 từ 2008-2012 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và giai đoạn 2 từ 2016-2020 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg) tính đến 31/10/2017, dư nợ đạt 4.948 tỷ đồng với 453.771 hộ còn dư nợ.

- Đối tượng, điều kiện: Hộ gia đình nghèo chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở. Phải có tên trong Danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 do UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lãi suất vay vốn: 3%/năm (0,25%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay (3,9%/năm).

- Mức vay: tối đa 25 triệu đồng/hộ.

- Thời hạn vay: 15 năm kể từ thời điểm hộ vay nhận nợ món vay đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn là 05 năm đầu. Trong thời gian ân hạn, hộ vay chưa phải trả nợ, trả lãi. Hộ vay bắt đầu trả nợ, trả lãi tiền vay từ năm thứ 6 trở đi. Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 10% tổng số vốn đã vay.

- Phương thức vay vốn: Hộ vay là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn được thành lập theo quy định của NHCSXH. NHCSXH thực hiện theo phương thức ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thủ tục vay vốn

+ Bước 1: Người vay tự nguyện gia nhập Tiết kiệm và vay vốn tại nơi cư trú hợp pháp. Viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay 01/TD gửi Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Trên mẫu số 01/TD, người vay phải tự viết bổ sung nội dung cam kết “và không chuyển nhượng nhà ở khi chưa trả hết nợ gốc và lãi của khoản vay này” vào cuối cùng phần cam kết của hộ vay.

+ Bước 2: Tổ Tiết kiệm và vay vốn cùng Tổ chức chính trị - xã hội và Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức họp, đối chiếu tên người đề nghị vay vốn với Danh sách hộ nghèo thuộc diện được vay vốn làm nhà ở đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt, đồng thời thực hiện theo thứ tự ưu tiên (quy định tại điểm 2 Điều 2 Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Nếu hồ sơ vay vốn chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại, sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn 03/TD kèm Giấy đề nghị vay vốn gửi UBND cấp xã xác nhận. Tổ Tiết kiệm và vay vốn gửi bộ hồ sơ vay vốn tới NHCSXH nơi cho vay để làm thủ tục vay vốn.

+ Bước 3: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay tới UBND cấp xã. UBND cấp xã thông báo đến Tổ chức Hội nhận uỷ thác cấp xã để  thông báo tới Tổ Tiết kiệm và vay vốn và Tổ thông báo đến người vay.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục