Chính phủ xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào quý 3 năm 2018.
Ảnh Internet. Ảnh Internet.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Chính phủ đánh giá việc xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức là cần thiết để khắc phục sự thiếu thống nhất; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý; đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác quản lý trong hệ thống cơ quan nhà nước.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án. Bộ Nội vụ là đầu mối chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu; thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công đầu mối quản lý dữ liệu của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu hình thành cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, triển khai và xác định phạm vi của Đề án.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông xây dựng các giải pháp kỹ thuật, phương án kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, xác định rõ quyền truy cập đối với từng loại dữ liệu của từng chủ thể, cơ quan quản lý dữ liệu.

Đề án sẽ được hoàn thiện, trình Thủ tướng vào Quý 3 năm 2018.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục