Chính phủ chỉ đạo cổ phần hóa DN quy mô lớn của tập đoàn kinh tế

(ĐTCK) Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp quy mô lớn trực thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước. 

Chính phủ chỉ đạo cổ phần hóa DN quy mô lớn của tập đoàn kinh tế

Theo đó, để bảo đảm tính chặt chẽ trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp quy mô lớn thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp có mức vốn chủ sở hữu trên 5.000 tỷ đồng do tập đoàn kinh tế nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi cổ phần hóa thực hiện như các quy định đối với các doanh nghiệp đặc thù quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Cũng theo chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp. Bộ trưởng các bộ quản lý ngành kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa, bao gồm lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa; quyết định công bố giá trị doanh nghiệp và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp.

Mai Phương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục