Cần Thơ khai trừ 4 đảng viên liên quan tham nhũng năm 2020

Năm qua, Cần Thơ đã thi hành kỷ luật 86 đảng viên, đồng thời khai trừ 4 đảng viên có liên quan đến tham nhũng.
Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ. Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ.

Triển khai, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp sát với tình hình thực tế của địa phương, năm qua, Cần Thơ đã thi hành kỷ luật 86 đảng viên, đồng thời khai trừ 4 đảng viên có liên quan đến tham nhũng.

Đây là một trong những dữ liệu đáng chú ý tại Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ diễn ra chiều 5/1.

Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị của TP Cần Thơ đã tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức và người dân, đã tổ chức 667 cuộc cho hơn 11.000 người. Ngoài ra, công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng chống, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh; hoạt động thanh tra được tăng cường, chất lượng các kết luận thanh tra được nâng lên và các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng.

Qua công tác kiểm tra, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 345 tổ chức đảng với 324 đảng viên và thực hiện giám sát 360 tổ chức đảng với 140 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 86 đảng viên, đồng thời khai trừ 4 đảng viên có liên quan đến tham nhũng.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương những kết quả đạt được của công tác Nội chính năm qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát; xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc, giải quyết.

Ông Phạm Văn Hiểu yêu cầu, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

"Thực hiện tốt nội dung cơ bản của Nghị quyết 49, kết luận 92 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trong đó, chú trọng công tác điều tra, truy tố, xét xử, đặc biệt là lĩnh vực án hình sự, không để xảy ra việc kết án oan sai, vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục nâng cao thi hành án dân sự cũng như thi hành án hình sự, trong đó quan tâm đến việc chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, phân loại, rà soát và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy cũng như chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương", ông Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục