Các loại phí khi sử dụng thẻ tín dụng?

(ĐTCK) Quy trình phát hành thẻ tín dụng như thế nào? Các loại phí khi sử dụng thẻ tín dụng bao gồm những gì?
Các loại phí khi sử dụng thẻ tín dụng?

Trả lời:

- Quy trình phát hành thẻ tín dụng như sau:

Tiếp nhận, xử lý yêu cầu phát hành thẻ

Thẩm định, đánh giá khách hàng (bao gồm thẩm định về nhân thân, thẩm định tình hình tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng, thẩm định lịch sử quan hệ tín dụng của khách hàng)

Phê duyệt phát hành thẻ tín dụng

Phát hành và trả thẻ để khách hàng sử dụng.

- Các loại phí khi sử dụng thẻ tín dụng thường gồm các nhóm phí như sau:

Phí liên quan tới thẻ: phí phát hành thẻ, phí phát hành thẻ nhanh, phí thường niên của thẻ, phí phát hành lại thẻ…

Phí giao dịch thẻ: phí ứng/rút tiền mặt tại ATM/POS BIDV, phí ứng/rút tiền mặt tại ATM/POS ngân hàng khác, phí xử lý giao dịch tại nước ngoài...

Phí khác: phí cấp lại PIN, phí thông báo thẻ mất cắp thất lạc, phí cấp lại bản sao chứng từ giao dịch, phí phạt chậm thanh toán, phí thay đổi hạn mức tín dụng tạm thời…

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục