BUD: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền (10%)

CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUD - UPCoM)
BUD: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền (10%)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam – Số 6 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 20/01/2022 vào lúc 8h đến 16h các ngày trong tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). Người sở hữu phải xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân) trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

Tin cùng chuyên mục