Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đã thành công với năm bản lề, phải tiếp tục bứt phá trong năm 2019

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đã thành công với năm bản lề, phải tiếp tục bứt phá trong năm 2019

Sáng 16/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định “chúng ta vừa kết thúc năm 2018, một năm có nhiều ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 với nhiều kết quả nổi bật và ấn tượng, xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta”.

Theo Bộ trưởng, nhìn lại năm 2018, việc đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã cho thấy nền kinh tế đã có bước phát triển rất tích cực, từng bước củng cố năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế trước sự thay đổi của kinh tế thế giới.

“Việc đạt tốc độ tăng trưởng GDP 7,08% và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tài chính, thương mại thế giới có nhiều biến động, nhiều nền kinh tế tăng trưởng chậm lại là một minh chứng rõ nét”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng, một điều đặc biệt nữa của năm 2018 là kết quả đạt được không chỉ toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực mà còn toàn diện ở tất cả các địa phương. Cụ thể, các tỉnh, thành phố trong cả nước đều nỗ lực thi đua đạt nhiều thành tích nổi bật, tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách đều tăng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt mức kỷ lục, nhiều địa phương đã hoàn thành trước một năm mục tiêu của Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố.

“Thành tựu là chung của cả nước, mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương đều có sự đóng góp tích cực vào kết quả chung, trong đó ngành và cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư có những đóng góp quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm cải cách, đổi mới, vai trò nhạc trưởng trong công tác phối hợp, tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Nói về thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, ngành và cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp chiến lược, phát huy được tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quán triệt phương châm chủ đề của năm 2018 mà Chính phủ đã đề ra là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và phương châm của ngành, của cơ quan là “tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội”.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục triệt để hơn nữa. Chẳng hạn, kỷ luật, kỷ cương trong công tác chuyên môn, nhất là lĩnh vực đầu tưcông đã được tăng cường, nhưng cần thực hiện nghiêm hơn nữa. Tinh thần đổi mới, sáng tạo đã lan tỏa khắp toàn ngành, toàn cơ quan nhưng hiệu quả còn chưa cao. Công tác tham mưu thể chế, chính sách, pháp luật chuyển biến tích cực, nhưng tính bền vững còn chưa rõ nét, một số mặt chất lượng, hiệu quả cần được tiếp tục được trú trọng và quan tâm hơn không chỉ trong năm 2019 mà còn các năm tiếp theo.

“Chúng ta đã thành công với năm ‘bản lề’ và chúng ta cần hướng tới những năm tiếp theo, nhất là năm 2019, năm “bứt phá” để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Mỗi năm đều có những khó khăn, thách thức và yếu tố thuận lợi riêng nhưng chúng ta cần kiên định lập trường cải cách, đổi mới, vươn lên, sẵn sàng ứng phó với những biến động, củng cố sự vững vàng, độc lập, tự chủ của nền kinh tế để hướng tới mục tiêu thịnh vượng, bền vững”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Theo Bộ trưởng, năm 2019, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại và tác động của căng thẳng thương mại là hiện hữu, xu hướng bảo hộ thương mại và căng thẳng địa chính trị chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro.

Trong khi đó, ở trong nước, những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế tuy bước đầu được giải quyết nhưng vẫn cần nhiều thời gian để khắc phục. Cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh đã có nhiều chuyển biến rõ nét nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu…

“Trong bối cảnh này, chúng ta phải tận dụng bằng được các cơ hội đem lại, dù là nhỏ nhất để phát triển bứt phá”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng một lần nữa nhấn mạnh.

Các cơ hội đó, theo Bộ trưởng, đến từ đà tăng trưởng kinh tế tích cực đã có được 2 năm qua; đến từ xu thế các ngành, lĩnh vực, địa phương đang tăng trưởng tốt; đến từ những quyết sách đang tiếp tục phát huy hiệu quả…

Chưa kể, theo Bộ trưởng, còn là cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là về công nghệ, kỹ thuật, quản lý là rất lớn; cơ hội từ làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư toàn cầu - dự báo tiếp tục chảy về khu vực năng động, trong đó, Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn… Do đó, cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón nhận có chọn lọc và đẩy mạnh sự kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.

“Chúng ta phải kiên định mục tiêu, giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm hướng tới đạt được sự phát triển bứt phá không chỉ cho năm 2019 mà còn nhiều năm tiếp theo; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước có mức thu nhập trung bình cao, thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường, tiến bộ và công bằng về xã hội; đẩy mạnh hơn nữa cải cách, đổi mới, sáng tạo…”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Các nhiệm vụ cụ thể đã được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhắc tới, đó là phải làm sao gia tăng tốc độ bứt phá của tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tiến trình thực hiện 3 đột phá chiến lược...

Bên cạnh đó, nhanh chóng hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo gắn liền với ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển các mô hình sản xuất thông minh, đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, năng lượng sạch, tăng khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu

Một nhiệm vụ khác là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá của các cực tăng trưởng, các địa phương đầu tàu của cả nước, trọng tâm là hai thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM; 4 vùng kinh tế trọng điểm; phát triển nhanh các ngành mũi nhọn trên nền tảng công nghệ 4.0 gắn kết với thị trường quốc tế.

“Phải cải thiện bứt phá hiệu quả quản trị nhà nước gắn liền với xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả thực thi chính sách ở mọi cấp, mọi ngành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khắc phục căn bản tình trạng ‘trên nóng dưới lạnh’ và ‘kinh tế 4.0 nhưng quản lý mới 1.0”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Hà Nguyễn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục