BMJ: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP (BMJ - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/09/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP vào các ngày làm việc kể từ ngày 17/09/2021. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Tin cùng chuyên mục