BBS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền (10%)

 

Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (BBS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 27/10/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn – Địa chỉ: Km 2 đường Văn Cao, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định bắt đầu từ ngày 27/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục