Bất đồng ý kiến, ĐHCĐ Kim loại màu Thái Nguyên thất bại

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG) ngày 10/7 đã không thể diễn ra theo chương trình dự kiến khi nhóm cổ đông lớn của Công ty biểu quyết không đồng ý thông qua chương trình Đại hội.
Bất đồng ý kiến, ĐHCĐ Kim loại màu Thái Nguyên thất bại

Trong chương trình của đại hội có nội dung bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, phương án chia cổ tức năm 2018, trình phương án phê duyệt Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên, tờ trình thông qua quyết toán đầu tư gói thầu số 1, 2 thuộc dự án này,…

Tại đại hội, cổ đông với mã số 240 đại diện cho nhóm cổ đông lớn nêu ra một số vấn đề bất đồng như sau: 

Thứ nhất, về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, cổ đông 240 nêu ý kiến.

Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty ngày 10/6/2014 đã không thành công bởi nhóm cổ đông chiếm 51% và nhóm cổ đông chiếm 45% không thống nhất được việc nắm giữ vị trí Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Sau đó, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản TKV đã hội ý với Ban lãnh đạo Tổng Công ty thỏa hiệp với nhóm cổ đông chiếm 45% đồng ý để đại diện nhóm cổ đông này giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty. Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã đưa ra được phương thức hoạt động hợp lý, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của công ty so với thời điểm trước cổ phần hóa.

Đến nhiệm kỳ 2019 – 2014, trước khi tiến hành đại hội, nhóm cổ đông lớn đã có yêu cầu tiếp tục duy trì cơ cấu nhóm cổ đông ngoài Tổng công ty nắm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhưng không nhận được sự văn bản đồng thuận từ Tổng công ty.

“Việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhóm cổ đông ngoài Tổng công ty khi không thực hiện được chủ trương tách bạch chức năng điều hành và kiểm soát. Nếu tiếp tục duy trì các chức danh chủ chốt đại diện cho cổ đông Tổng công ty thì sẽ quay lại như trước cổ phần hóa (bình mới rượu cũ)”, cổ đông 240 cho biết và nói thêm, nhóm cổ đông này yêu cầu tiếp tục duy trì cơ chế tối thiểu là chức danh Trưởng Ban Kiểm soát do nhóm cổ đông ngoài Tổng công ty nắm giữ để đảm bảo tính khách quan trong việc kiểm soát quyền lực điều hành công ty. 

Điều này là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa là phải giám sát cơ chế điều hành mới, đảm bảo thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công ty.

Vấn đề thứ hai, nhóm cổ đông lớn không đồng tình với đề xuất mức chia cổ tức theo tờ trình của Hội đồng quản trị. Theo quan điểm của nhóm cổ đông lớn, hoạt động sản xuất – kinh doanh của TMG trong những năm qua có hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh theo từng năm. 

Hội đồng quản trị chỉ đề xuất mức chia 50% trong khi khả năng tài chính của Công ty rất tốt, hoàn toàn có thế chia cổ tức là 80% theo kế hoạch tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đề ra. Chia cổ tức 50% không đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Theo cổ đông 240, tờ trình về việc chia cổ tức trong phiên họp của HĐQT đã không có sự đồng thuận giữa các thành viên nên rất cần 2 nhóm cổ đông cùng trao đổi lại. 

Phản hồi các vấn đề trên, ông Đào Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT và Chủ tọa Đại hội cho rằng, việc biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. 

Trước những diễn biến như vậy, nhóm cổ đông lớn đã không thông qua chương trình đại hội. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành chỉ đạt 62,87% tổng số cổ đông tham dự, chương trình Đại hội đã không được thông qua và Đại hội phải kết thúc sớm. Đây là lần họp đại hội thứ 2 trong năm 2019 của TMG, trước đó tại Đại hội tháng 4/2019 cũng với những nội dung này đã không thành công do hai nhóm cổ đông lớn không thống nhất được nội dung chương trình của đại hội.

Liên quan đến Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên, theo tìm hiểu của Đầu tư Chứng khoán, dự án này đã được khởi động từ năm 2009 nhưng đến năm 2019 vẫn dở dang. 

Cổ đông 240 cho biết thêm, quan điểm của nhóm cổ đông lớn làkhông thông qua việc tiếp tục triển khai dự án. Đồng thời, việc quyết toán vốn đầu tư gói thầu số 01 (gói thầu được thực hiện từ năm 2010), gói thầu số 02 (gói thầu được thực hiện từ năm 2011) thuộc Dự án cũng không được nhóm cổ đông này ủng hộvì không có cơ sở để nghiệm thu.

Báo Đầu tư Chứng khoán sẽ tiếp tục phản ánh những diễn biến mới liên quan đến TMG.

Theo báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh dự kiến trình thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường TMG, năm 2018, Công ty đạt doanh thu 856 tỷ đồng, đạt 93,5% kế hoạch năm và bằng 106,7% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 186 tỷ đồng, đạt 88,3% kế hoạch năm, bằng 90,2% so với thực hiện năm 2017.  

Lương Nguyên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục