Báo cáo tín dụng là gì?

(ĐTCK) Báo cáo tín dụng là gì? Tại sao khách hàng vay cần có Báo cáo tín dụng?
Báo cáo tín dụng là gì?

Trả lời:

Báo cáo tín dụng là một tập hợp các thông tin chi tiết về lịch sử tín dụng của một đối tượng cụ thể, bao gồm thông tin định danh, thông tin về những khoản vay (dư nợ, thời hạn vay, tình trạng khoản vay…) và tài khoản thẻ tín dụng (số thẻ tín dụng, hạn mức, dư nợ thẻ, tình trạng thẻ, tình trạng dư nợ, nhóm nợ…), thông tin về quá trình thanh toán, trả nợ các khoản vay (lịch sử thanh toán, đúng hạn, chậm thanh toán…), thông tin liên quan khác (hợp đồng vay, tài sản đảm bảo…).

Báo cáo tín dụng do cơ quan thông tin tín dụng thu thập thông tin và tạo lập.

Khách hàng vay nên định kỳ khai thác Báo cáo tín dụng về chính mình để cập nhật thông tin tín dụng của bản thân, đối chiếu và phát hiện sai sót (nếu có) để khiếu nại điều chỉnh thông tin và hạn chế các rủi ro liên quan đến lợi dụng thông tin. Căn cứ vào điểm tín dụng, khách hàng vay tự điều chỉnh hành vi trong quan hệ tín dụng để nâng điểm, hạng của mình.

Báo cáo tín dụng cung cấp cho khách hàng vay các thông tin tín dụng cập nhật nhất của bản thân, cung cấp mức chấm điểm, xếp hạng tín dụng tương ứng, cho phép đánh giá khả năng tiếp cận các khoản vay mới nếu có nhu cầu.

Với TCTD, Báo cáo tín dụng của khách hàng vay là một phần thông tin quan trọng không thể thiếu trong quá trình xét duyệt cấp tín dụng, đánh giá rủi ro, khả năng trả nợ và ấn định mức lãi suất phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục