AM BEST duy trì xếp hạng năng lực tài chính B++ của Bảo hiểm Bảo Minh

(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh) vừa chính thức được Tổ chức xếp hạng quốc tế AM. BEST tái xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++ (Tốt) và xếp hạng năng lực của tổ chức phát hành ở mức bbb.
AM BEST duy trì xếp hạng năng lực tài chính B++ của Bảo hiểm Bảo Minh

Đây là năm thứ 3 Bảo Minh duy trì thứ hạng trên. Xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++ có nghĩa là quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của Bảo Minh đang ở mức tốt, có thể đảm bảo khả năng tài chính để chi trả cho khách hàng trong mọi trường hợp có rủi ro xảy ra.

Ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Bảo Minh cho biết, việc duy trì thứ hạng B++ (thứ hạng cao nhất mà doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nhận được từ AM BEST) là nhờ việc kiểm soát tốt rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, khiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận luôn tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Năm 2019, Công ty phấn đấu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu, cụ thể doanh thu dự kiến 4.577 tỷ đồng, tăng 7,18%; lợi nhuận 185 tỷ đồng, tăng 14% so với năm ngoái.

Kim Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục