ABBANK đạt 517 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019

(ĐTCK) Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt 517 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tổng tài sản đạt 91.236 tỷ đồng.
ABBANK đạt 517 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019

Tính đến hết 30/06/2019, hoạt động kinh doanh của ABBANK tiếp tục ổn định. Cụ thể, tổng tài sản đạt 91.236 tỷ đồng, tương đương 102,8% so với cùng kỳ năm 2018; thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.266 tỷ đồng, tương đương 120,8% so với cùng kỳ 2018; thu thuần từ phí dịch vụ đạt 72 tỷ đồng; chi phí hoạt động được kiểm soát tốt ở mức 809 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động huy động và cho vay của ABBANK cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với huy động từ khách hàng đạt 64.278 tỷ đồng, tương đương 104% so với cùng kỳ 2018, đạt 78% kế hoạch năm 2019; Cho vay khách hàng đạt 49.762 tỷ đồng, tương ứng đạt 106,4% so với cùng kỳ 2018, đạt 81% kế hoạch 2019.

Trong đó, cho vay đối với hai phân khúc khách hàng mục tiêu của ABBANK gồm khách hàng cá nhân đạt 21.682 tỷ đồng, tương đương tăng 4,6% so với cùng kỳ 2018, đạt 101% kế hoạch năm 2019; cho vay khách hàng SMEs đạt 10.360 tỷ đồng, tương đương tăng 14% so với cùng kỳ 2018, đạt 67% so với kế hoạch năm 2019.

Nợ xấu đến hết quý II/2019 tiếp tục được ABBANK kiểm soát ở mức 1,44%, giảm so với cùng kỳ năm 2018.

Đặc biệt, ngày 10/7/2019, ABBANK đã phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu để chia cổ tức của năm 2017 và tiến hành thành công nâng vốn điều lệ của Ngân hàng từ 5.319 tỷ đồng lên đạt mức 5.713 tỷ đồng.

Thủy Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục