6 tháng, bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 607.392 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin từ Hội nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lần thứ 19 vừa diễn ra tại Đà Nẵng chiều 29/9 cho thấy, 6 tháng đầu năm, doanh thu phí toàn ngành bảo hiểm ước đạt 118.252 tỷ đồng, tăng 15,2%.
6 tháng, bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 607.392 tỷ đồng

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì được sự tăng trưởng hiệu quả, ổn định. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 118.252 tỷ đồng (tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.785 tỷ đồng (tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 84.467 tỷ đồng (tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước).

Cũng trong 6 tháng, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 28.527 tỷ đồng (tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 9.678 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 18.849 tỷ đồng. Tổng tài sản ước đạt 768.746 tỷ đồng (tăng 21,17% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 110.601 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 658.145 tỷ đồng.

Đầu tư trở lại nền kinh tế trong 6 tháng ước đạt 607.392 tỷ đồng (tăng 23,24% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 65.997 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 541.395 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 478.611 tỷ đồng (tăng 23,72% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 29.451 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 449.160 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 172.506 tỷ đồng (tăng 10,05% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 37.521 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 134.985 tỷ đồng.

Hội nghị cũng thảo luận về tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm (giải pháp về tăng cường tuyên truyền bảo hiểm, giải pháp giảm thiểu cạnh tranh không lành mạnh, tăng cường thực thi các quy định pháp luật, giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng…); đưa ra các nội dung cần kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước (đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn các văn bản pháp luật đã và đang thực hiện cũng như hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ 1/1/2023).

Kim Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục