Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh

(ĐTCK) Chính phủ vừa ban hành các nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Long An và Thái Bình.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh

Cụ thể, theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh Long An có 322.891 ha đất nông nghiệp, chiếm 71,83% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 126.603 ha, chiếm 28,17%; đất khu kinh tế 13.080 ha, chiếm 2,91%; đất đô thị 26.106 ha, chiếm 5,81%.

Từ 2016-2020, 37.811 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 18.533 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 571 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Với tỉnh Thái Bình, đến năm 2020, tỉnh Thái Bình có 97.572 ha đất nông nghiệp, chiếm 61,51% diện tích đất toàn tỉnh. Diện tích đất phi nông nghiệp là 60.826 ha, chiếm 38,34% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Từ 2016-2020, 11.344 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Kim Đức
Báo Đầu tư Bất động sản

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục