Xây lắp Điện I (PC1) dự kiến phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20% trả cổ tức năm 2019

(ĐTCK) Công ty cổ phần Xây lắp Điện I (Mã chứng khoán: PC1 – sàn HOSE) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
Xây lắp Điện I (PC1) dự kiến phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20% trả cổ tức năm 2019

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 20%, tương ứng với gần 31,9 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Thời gian phát hành dự kiến không muộn hơn quý IV/2020, nguồn vốn dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.540,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 217,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,9% và 7,7% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành được 46,3% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,7% lên 19,6% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 7,8% lên 8,5%.

Doanh nghiệp cho biết, mặc dù doanh thu giảm, nhưng do cơ cấu doanh thu thay đổi so với cùng kỳ năm trước, doanh thu lĩnh vực bất động sản và sản xuất công nghiệp đều tăng nên lợi nhuận gộp 6 tháng toàn công ty tăng.

Chi phí lãi vay tăng chủ yếu do Nhà máy Thủy điện Mông Ân đã đi vào vận hành từ tháng 1/2020, dự án bất động sản PCC1 Thanh Xuân hoàn thành bàn giao căn hộ cho khách hàng nên chi phí lãi vay đã không còn được vốn hóa vào chi phí dự án. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng do doanh nghiệp thực hiện bán dự án bất động sản PCC1 Thanh Xuân.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 7.001 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 469 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 25% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến tỷ lệ cổ tức là 15%.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 150,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 885,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính dương 881,7 tỷ đồng, chủ yếu là tiền đi vay và thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 12,4% lên 9.349,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 3.079,5 tỷ đồng, chiếm 32,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 2.376,6 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.263,4 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản; tồn kho là 1.137,1 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 467,9 tỷ đồng, chiếm 5% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/10, cổ phiếu PC1 đóng cửa giá tham chiếu 22.400 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục