VIS phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu

(ĐTCK-online) Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo, ngày 4/7/2007 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã chứng khoán VIS). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 02/07/2007.

Mục đích huy động vốn: huy động vốn xây dựng nhà máy sản xuất phôi thép với công suất 400.000 tấn/năm tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

 

Công ty sẽ phát hành 1,4 triệu cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ thực hiện là 14%. Trong đó, chia cổ tức bằng cổ phiếu là 10% và chia cổ phiếu thưởng là 4%.

 

Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 14 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu thưởng và trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng chục.  Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Ngày dự kiến giao dịch: 07/09/2007.

 

Tiếp theo, công ty chào bán 3,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 25:9 với giá 10.000 đồng/01 cổ phiếu. Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền đăng ký mua, số cổ phiếu không được đăng ký mua hoặc chưa được chuyển nhượng quyền mua bởi các cổ đông hiện hữu sẽ giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Việt Ý tiếp tục phân phối.

 

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/07/2007 đến ngày 08/08/2007. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền tiền mua cổ phần: Từ 8h.00 ngày 16/07/2007 đến 15h.00 ngày 10/08/2007. Ngày dự kiến giao dịch: 07/09/2007.

PV
PV

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,014.32 5.45 0.54% 14,317 tỷ
HNX 150.8 1.86 1.24% 1,009 tỷ
UPCOM 67.81 0.91 1.34% 707 tỷ