Vietbank xây dựng kịch bản kinh doanh dựa trên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 dự kiến diễn ra ngày 26/4 tới.
Vietbank xây dựng kịch bản kinh doanh dựa trên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Theo đó, năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho Vietbank tính đến 31/12/2021 là 4,5%, tương đương đạt tối đa 51.267 tỷ đồng. Với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trên, Vietbank đề ra 2 chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2021.

Cụ thể, với kế hoạch kinh doanh tối thiểu, Vietbank đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tính đến 31/12/2021 là 51.267 tỷ đồng. Tổng tài sản của Vietbank đến cuối năm 2021 tăng trưởng 20% so với đầu năm, đạt 110.000 tỷ đồng.

Tổng huy động vốn đến cuối năm dự kiến tăng 21%, tương đương đạt 84.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 theo kịch bản này là 390 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Trường hợp, trong điều kiện được NHNN xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, Vietbank đề ra kế hoạch kinh doanh phấn đấu cho năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2020.

Dự kiến đến cuối năm 2021, tổng tài sản Vietbank theo kế hoạch này sẽ tăng 31%, đạt 120.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 22%, đạt 60.000 tỷ đồng và huy động từ khách hàng (gồm giấy tờ có giá) tăng 31%, đạt 91.000 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất Vietbank đạt hơn 380 tỷ đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ còn gần 255 tỷ đồng. Vietbank giữ lại lợi nhuận không chia hơn 214 tỷ đồng.

NHNN cũng đã có văn bản đồng ý cho Vietbank tăng vốn điều lệ thêm gần 587 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2017 - 2019.

Sau khi hoàn tất thủ tục, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng lên mức gần 4.777 tỷ đồng. Dự kiến trong quý II/2021, Ngân hàng sẽ hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ.

Vietbank cho biết, do trong năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng như tình hình hồ sơ đăng ký niêm yết mới tại HOSE của các công ty đại chúng bị hoãn chưa giải quyết do hệ thống quá tải, nên việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Vietbank chưa thực hiện được trong năm 2020.

Vì vậy, tại ĐHCĐ thường niên 2021 tới đây, Vietbank sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết trên sàn HOSE khi có thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi.

Giá cổ phiếu VBB của Vietbank đang giao dịch trong phiên chiều ngày 12/4 ở mức 16.000 đồng/cổ phiếu, tăng 17,6% so với mức 13.600 đồng/cổ phiếu đầu tháng 4/2021.

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục