Vi phạm công bố thông tin, Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) bị phạt 155 triệu đồng

(ĐTCK) Ngày 14/6/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang - Agifish (AGF – HOSE).
Vi phạm công bố thông tin, Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) bị phạt 155 triệu đồng

Theo đó, AGF bị phạt tiền 70 triệu đồng do đã có hành vi Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.

Cụ thể, AGF đã không công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét năm 2017; BCTC kiểm toán năm 2017; Công văn ngày 30/01/2018 về giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán BCTC; BCTC Quý I/2018; Báo cáo thường niên năm 2017).

Ngoài ra, AGF còn bị phạt thêm 85 triệu đồng do có tình tiết tăng nặng là Công bố thông tin sai lệch. Ngày 23/10/2017, Công ty CBTT BCTC quý IV niên độ tài chính 01/10/2016 – 30/9/2017.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế là 4.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2017 là 99,131 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 17/01/2018, Công ty CBTT BCTC kiểm toán niên độ 01/10/2016 – 30/9/2017 với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -187,329 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2017 là -92,323 tỷ đồng.

BCTC Quý IV niên độ tài chính 01/10/2016 – 30/9/2017 và BCTC kiểm toán niên độ 01/10/2016 – 30/9/2017 của Công ty có sai lệch về số liệu của nhiều chỉ tiêu trước và sau kiểm toán, bao gồm: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Như vậy, Công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với số liệu tại BCTC quý IV niên độ tài chính 01/10/2016 – 30/9/2017.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung CBTT sai lệch theo quy định.

Hiện nay, AGF đang trong diện kiểm soát đặc biệt từ 7/3/2018 do vi phạm các quy định về CBTT trên thị trường.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục