Về lãi suất cho vay chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(ĐTCK) Những đối tượng nào được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội? Đối tượng nào được vay vốn theo chương trình chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ? Mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp là bao nhiêu? Lãi suất cho vay chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ là bao nhiêu?
Về lãi suất cho vay chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trả lời:

Những đối tượng được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội là: Hộ nghèo; Hộ cận nghèo; Hộ thoát nghèo. Các đối tượng chính sách khác. Các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng được vay vốn theo chương trình chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ là: Cá nhân, hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; Hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn.

Mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp: Tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

Lãi suất cho vay chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ thấp hơn từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn của Ngân hàng Thương mại.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục