Vay tiền mua nhà chung cư, khách hàng cần mua bảo hiểm cháy nổ?

(ĐTCK) Ngân hàng yêu cầu khi vay ngân hàng mua nhà chung cư, khách hàng cần phải mua bảo hiểm cháy nổ. 
Vay tiền mua nhà chung cư, khách hàng cần mua bảo hiểm cháy nổ?

Câu hỏi:

Tôi đang vay tiền mua nhà, ngân hàng yêu cầu khi vay ngân hàng mua nhà chung cư, khách hàng cần phải mua bảo hiểm cháy nổ. Tôi xin hỏi, ngân hàng có đang làm đúng quy định?

Khi tới thời hạn phải hoàn thành việc trả tiền gốc theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng thì thời điểm đó gọi là thời điểm tất toán hay đáo hạn khoản vay, thông tin này có chính xác?

Một trong các điều kiện được vay thế chấp là khách hàng có mức độ tín nhiệm nhất định, lịch sử tín dụng tốt, không có nợ xấu tại thời điểm vay, thông tin này có chính xác?

Tôi có thể vay vốn ngân hàng để mua nhà đất cho bố mẹ hoặc con ruột của tôi không?

Ngân hàng thực hiện cho vay đối với khách hàng là chủ hộ kinh doanh/ chủ hộ doanh nghiệp tư nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của Hộ kinh doanh/doanh nghiệp tư nhân đó,  thông tin này có chính xác?

Trả lời:

Khi vay ngân hàng mua nhà chung cư, khách hàng cần phải mua bảo hiểm cháy nổ.

Khi tới thời hạn phải hoàn thành việc trả tiền gốc theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng thì thời điểm đó gọi là thời điểm tất toán hay đáo hạn khoản vay.

Một trong các điều kiện được vay thế chấp là khách hàng có mực độ tín nhiệm nhất định, lịch sử tín dụng tốt, không có nợ xấu tại thời điểm vay.

Khách hàng có thể vay vốn ngân hàng để mua nhà đất cho bố mẹ hoặc con ruột của mình.

Ngân hàng thực hiện cho vay đối với khách hàng là chủ hộ kinh doanh/ chủ hộ doanh nghiệp tư nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của Hộ kinh doanh/doanh nghiệp tư nhân đó.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục