VAF: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền (1,5%)

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 26/07/2022; khi đến mang theo chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục