Ưu tiên đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao

(ĐTCK) Với mạng lưới vươn tới tất cả các huyện xã và 70% tổng dư nợ phục vụ khu vực nông nghiệp - nông thôn, Agribank đã đóng vai trò to lớn trong công cuộc công nghiệp hoá nông thôn, xoá đói giảm nghèo.
Ưu tiên đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao

Trong thời gian tới, Ngân hàng ưu tiên đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất nông nghiệp tạo ra các sản phẩm sạch theo hướng nông nghiệp đô thị. Ông Nguyễn Tiến Đông, Phó tổng giám đốc Agribank chia sẻ về định hướng hoạt động của Ngân hàng.

Ưu tiên đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao ảnh 1Những năm qua, Agribank tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Được biết, kết quả kinh doanh của Agribank những tháng đầu năm 2013 vẫn khả quan. Xin ông chia sẻ về những biện pháp mà Ban lãnh đạo Ngân hàng đã triển khai để có được kết quả đó?

Ngay từ đầu năm, Agribank đã chủ động xây dựng phương án kinh doanh trên cơ sở cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn; chỉ đạo triển khai kịp thời chính sách lãi suất huy động theo Thông tư 08 của NHNN. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trở lên phù hợp với thị trường, khuyến khích tăng cường công tác huy động vốn và mở rộng cho vay.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Ngân hàng tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN, để mở rộng cho vay, giảm nợ xấu, đạt mục tiêu tăng trưởng dư nợ 12% theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

 

Giải pháp hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn cụ thể là gì, thưa ông?

Agribank đã thực hiện đánh giá thực trạng hoạt động của từng khách hàng DN. Tuỳ từng trường hợp, Ngân hàng có biện pháp hỗ trợ cụ thể như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ; tiếp tục cho vay mới, đáp ứng nhu cầu vốn cho DN để thực hiện các đơn hàng. Đồng thời, Ngân hàng cũng giám sát chặt chẽ hoạt động của DN; áp dụng lãi suất phù hợp, chia sẻ khó khăn đối với DN.   

Trong 3 quý còn lại của năm 2013, Ngân hàng sẽ thực hiện những giải pháp gì để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đặt ra?

Agribank đang tiếp tục chuyển đổi cơ cấu đầu tư tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng tại khu vực nông nghiệp - nông thôn và các đối tượng phục vụ nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Ưu tiên đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất nông nghiệp tạo ra các sản phẩm sạch theo hướng nông nghiệp đô thị, phát triển ngành nghề nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp.

Ngân hàng sẽ tập trung thực hiện các chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2010 - 2020.

Cùng với đó, Ngân hàng cũng mở rộng đối tượng đầu tư, đa dạng hình thức cấp tín dụng, nhằm cung ứng tốt hơn, nhiều hơn nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, đời sống, song song với việc tăng cường kiểm soát chất lượng khoản vay, nhằm hạn chế nợ xấu phát sinh.

 

Agribank là ngân hàng 100% vốn Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ cấp vốn cho khu vực nông nghiệp – nông thôn, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá nông nghiệp - nông thôn, xoá đói giảm nghèo. Ông có thể chia sẻ những kết quả cụ thể?

Agribank là tổ chức tín dụng có mạng lưới rộng (trên 2.300 điểm giao dịch), vươn đến tất cả các huyện, xã. Dư nợ cho vay đối với khu vực nông nghiệp - nông thôn chiếm gần 70% tổng dư nợ của Ngân hàng. Với quy mô, định hướng hoạt động như vậy, Agribank đã có vai trò to lớn đối với công nghiệp hoá nông thôn, xoá đói giảm nghèo. Cụ thể, nguồn vốn cho vay của Agribank đã hỗ trợ, tạo điều kiện để các địa phương thực hiện các dự án “điện, đường, trường, trạm”, các hộ gia đình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư máy móc phục vụ hoạt động sản xuất.

Hàng năm, có hàng triệu lượt hộ sản xuất - kinh doanh được vay vốn dư nợ kinh tế hộ không ngừng tăng trưởng (từ 336 tỷ đồng năm 1991 tăng lên 245.481 tỷ đồng cuối năm 2012). Nhu cầu vốn cho sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng cơ bản được đáp ứng đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn.

Việc cho vay được thực hiện theo Nghị định 41 của Chính phủ, cho vay thông qua tổ nhóm theo thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Agribank  tạo cơ hội cho những hộ gia đình có thu nhập thấp, không có tài sản thế chấp tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất - kinh doanh.

 

Tính đến 31/3/2013, vốn huy động của từ thị trường 1 đạt 549.131 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cuối năm 2012; trong đó, tiền gửi dân cư tăng trưởng khá tốt, tăng 7,6%, chiếm tỷ trọng 77% tổng vốn huy động; cơ cấu nguồn vốn trung dài hạn tăng 17,9%. Tổng dư nợ cho vay đạt 482.375 tỷ, tăng 0,4% so với cuối năm 2012; trong đó: dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn đạt 324.006 tỷ đồng, tăng 1,2%, chiếm tỷ lệ 67,2% tổng dư nợ cho vay; dư nợ cho vay các chương trình tăng trưởng tốt; cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo đã được triển khai tại 21 chi nhánh tương đương với 74.815 tấn lúa gạo tạm trữ.  Tình hình thanh khoản của Ngân hàng tương đối ổn định, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

Hà An thực hiện
Hà An thực hiện

Tin cùng chuyên mục