UBND TP. Hà Nội thoái vốn 11,3 tỷ đồng tại Haneco

Ngày 1/11 tới, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco.
UBND Hà Nội nắm 97,56% vốn điều lệ tại Haneco UBND Hà Nội nắm 97,56% vốn điều lệ tại Haneco

Số lượng cổ phần thoái vốn là 1.130.710 cổ phần, chiếm 97,56% vốn điều lệ của công ty (tương đương 11,3 tỷ đồng theo mệnh giá), với mức giá khởi điểm 11.900 đồng/cổ phần.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco được UBND TP Hà Nội thành lập năm 1993. Năm 2016, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần. UBND Thành phố Hà nội là cổ đông lớn, sở hữu số cổ phần chi phối tới 97,56% vốn điều lệ.

Công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng nông sản làm nguyên liệu phục vụ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, như khô đậu tương, ngô hạt, cám các loại...chiếm tỷ trọng tới 99% tổng doanh thu thuần của công ty. Các mặt hàng này khi nhập khẩu không chịu bất kỳ khoản thuế nào, kể cả thuế VAT.

Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp dịch vụ lao động, cung ứng lao động cho các văn phòng đại diện của các tập đoàn, công ty, tổ chức nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.

Doanh thu thuần của Công ty duy trì ở mức ổn định và có sự tăng trưởng nhẹ với 377 tỷ đồng năm 2017 và 384 tỷ đồng năm 2018.

Công ty chủ yếu xuất nhập khẩu hàng hóa nên chi phí giá vốn hàng bán vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu thuần qua các năm, chiếm tới 93-94% doanh thu thuần nên lợi nhuận sau thuế thu được có giá trị thấp, đạt khoảng 1,1 tỷ đồng trong các năm 2017, 2018, chỉ chiếm khoảng 0,3-0,4% doanh thu thuần.

 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 – 2018

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

% tăng giảm

Tổng tài sản

115

120

4,90

Doanh thu thuần

377

384

1,78

Lợi nhuận sau thuế

1,14

1,15

1,31

LNST/Vốn CSH (%)

9,48

9,38

-

LNST/Tổng tài sản (%)

0,86

0,98

-

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

5

5

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của công ty

 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2019

% tăng giảm

Doanh thu thuần

385

0,12

Lợi nhuận sau thuế

1,16

0,54

Cổ tức (%)

-

-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của công ty 

Chí Tín
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục