Hạn mức vay tối đa không có tài sản đảm bảo của chủ trang trại

(ĐTCK) Tôi là chủ trang trại sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động trên địa bàn nông thôn. Xin hỏi, tôi được vay không có tài sản bảo đảm tối đa là bao nhiêu tiền? 
Hạn mức vay tối đa không có tài sản đảm bảo của chủ trang trại

Khách hàng khi tham gia mua bảo hiểm đối với đối tượng sản xuất nông nghiệp hình thành từ nguồn vốn vay, được tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay với mức tối thiểu là bao nhiêu phần trăm trong một năm so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có thời hạn tương ứng?

Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng thì được tổ chức tín dụng xem xét khoanh nợ không tính lãi tối đa bao nhiêu năm?

Trả lời

Hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa 1 tỷ đồng.

Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ; các chủ trang trại nuôi trồng thủy sản; liên hiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn nông thônđược tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa 2 tỷ đồng.

Khách hàng khi tham gia mua bảo hiểm đối với đối tượng sản xuất nông nghiệp hình thành từ nguồn vốn vay, được tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay với mức tối thiểu 0,2%/năm so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có thời hạn tương ứng.

Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng thì được TCTD xem xét khoanh nợ không tính lãi tối đa 03 năm.

Ngân hàng Nhà nước

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục