Từ tháng 7, lương cơ sở tăng thêm 90.000 đồng

Với mức lương cơ sở mới, một công chức trình độ đại học sẽ được tăng thêm 210.600 đồng tiền lương mỗi tháng so với hiện nay.
Từ tháng 7, lương cơ sở của công chức sẽ tăng lên 90.000 đồng. Ảnh: PV Từ tháng 7, lương cơ sở của công chức sẽ tăng lên 90.000 đồng. Ảnh: PV

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 lên thành 1.390.000 đồng một tháng (tăng 90.000 đồng).

Mức lương cơ sở được áp dụng đối với những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Ví dụ, công chức trình độ đại học hiện hưởng hệ số lương là 2,34. Từ ngày 1/7, mức lương của họ sẽ là 2,34 x 1.390.000 = 3.266.500 đồng.

Mức lương cơ sở cũng được dùng làm căn cứ để điều chỉnh lương hưu.

Về nguồn kinh phí chi trả lương, nghị định nêu rõ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ... trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tiếp tục cải cách tiền lương, tiết kiệm chi, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định.

Các tỉnh, thành phố sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017; sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) so với dự toán năm 2017 do Thủ tướng giao; sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có)...

Nghị định 72 thay thế cho Nghị định 47 năm 2017.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục