Từ 2021, sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ yêu cầu các bộ phối hợp xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp vừa được ban hành. 

Trong văn bản này, Chính phủ nêu rõ mục tiêu đến năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... Đồng thời, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. 

Cũng theo Nghị quyết trên, việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng sẽ theo tiêu chí phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình.

"Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp", Nghị quyết nêu. 

Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến 2030, việc nâng mức tiền lương của khu vực công sẽ phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Lao động và tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước sẽ được quản lý theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong Nghị quyết vừa ban hành, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để làm căn cứ xây dựng và thực hiện chế độ tiền lương mới.

Bộ này cũng cần phối hợp với Bộ Tài chính để trình Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang năm 2019 và năm 2020.

Cùng với đó, các Bộ cần cùng nhau xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy, tình giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập...


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục