TTC Sugar (SBT) lãi sau thuế nữa niên độ 2020 - 2021 đạt gần 237 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - HoSE: SBT) vừa công bố báo cáo tài chính quý II niên độ 2020 - 2021 (niên độ tài chính 1/7/2020 - 30/6/2021).
TTC Sugar (SBT) lãi sau thuế nữa niên độ 2020 - 2021 đạt gần 237 tỷ đồng

Theo đó, doanh thu trong quý II niên độ 2020 - 2021 đạt 3.851 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 65% xuống còn 143 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm chỉ 11,3% xuống 225 tỷ đồng.

Lãi từ công ty liên kết ở mức gần 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khoản này lỗ 6,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng 39% lên 167 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 37% xuống 1.000 tỷ đồng.

SBT báo lãi sau thuế quý II niên độ 2020 - 2021 ở mức gần 140 tỷ đồng, tăng 776% so với cùng kỳ, trong đó phần lãi của cổ đông công ty mẹ tăng 596% lên 138 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận này cải thiện đáng kể so với cùng kỳ niên độ 2018-2019, 2019-2020 nhưng chỉ tương đương niên độ 2017-2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2020-2021, doanh thu thuần SBT đạt 7.507 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 243,4 tỷ đồng, tăng 373%; Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ TTC Sugar đạt gần 237 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế SBT đặt ra cho niên độ 2020 - 2021 là 662 tỷ đồng. Như vậy sau nửa niên độ, công ty hoàn thành 46% kế hoạch.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản SBT ở mức 18.297 tỷ đồng, tăng 1,9% so với đầu kỳ. Tiền và tương đương tiền giảm nhẹ so với đầu kỳ xuống 980 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Công ty giảm từ 2.529 tỷ đồng xuống 2.121 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm 9,5% xuống 7.968 tỷ đồng.

Nợ dài hạn tăng từ 1.506 tỷ đồng lên 2.408 tỷ đồng chủ yếu do tăng phần vay và nợ thuê tài chính dài hạn từ 1.221 tỷ đồng lên 2.124 tỷ đồng.

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 539 tỷ đồng lên 874 tỷ đồng, là khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 4% đến 6,5%/năm.

Chứng khoán kinh doanh tăng 67% lên 673,4 tỷ đồng, trong đó công ty tăng lượng sở hữu cổ phần tại Điện Gia Lai (HoSE: GEG) từ 13,9 triệu cổ phiếu (tương đương 340 tỷ đồng) lên thành 38,3 triệu cổ phiếu (tương dương 638 tỷ đồng).

Trong khi đó, SBT đã bán toàn bộ 1,46 triệu cổ phiếu ITA của Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA).

Giá cổ phiếu SBT đang giao dịch trong phiên sáng ngày 3/2 ở mức 18.550 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ so với tháng trước.

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục