TS. Trần Công Trục: Giữ được “cửa”, thì “nhà” mới yên

Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không? Kẻ gian tế sẽ vào chỗ nào trước? Nó vào ở cửa trước” - nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ cải cách miền biển ngày 10/4/1956, TS. Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Ban Biên giới Chính phủ nhấn mạnh ý nghĩa sống còn của việc bảo vệ vùng biển - “cánh cửa” của quốc gia trong câu chuyện với Báo Đầu tư.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục