Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tỉnh ủy Quảng Bình, Long An vừa tổ chức các hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ; bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Tiệp. Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Tiệp.

Vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Tiệp được chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Ranh mong muốn trong thời gian tới, đồng chí tiếp tục phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; làm tốt công tác tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, vượt khó khăn, lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển.

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang chúc mừng Đại tá Lê Văn Vỹ.

* Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã tiến hành hội nghị thông qua một số nội dung về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung Đại tá Lê Văn Vỹ vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chúc mừng Đại tá Lê Văn Vỹ đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong từng phần việc cụ thể; không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu để góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy Quảng Bình đã quán triệt Hướng dẫn số 26, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Theo VGP

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục