Transimex (TMS): Quý III/2021, lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đồng, tăng trưởng 69%

(ĐTCK) CTCP Transimex (mã chứng khoán TMS - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.
Transimex (TMS): Quý III/2021, lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đồng, tăng trưởng 69%

Trong quý III, doanh thu thuần của Công ty tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.556,6 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 53% lên 129,8 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của Transimex tăng mạnh từ 5,7 tỷ đồng lên 24,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 334%. Cùng với đó, các chi phí cũng đồng loạt tăng như chi phí tài chính tăng 9%, chi phí bán hàng tăng 211% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5%. Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 147 tỷ đồng, tăng 69% so với quý III/2021.

Tính chung 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của TMS đạt 4.060,7 tỷ đồng, tăng 77% so với 9 tháng năm 2021; lợi nhuận trước thuế 400,8 tỷ đồng, tăng 53% và lợi nhuận sau thuế đạt 374,4 tỷ đồng.

Với mục tiêu kinh doanh năm 2021 là mang về 3.315 tỷ đồng doanh thu và 425 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 82% chỉ tiêu doanh thu và 94% chỉ tiêu lãi trước thuế.

Đến cuối quý III, tổng tài sản của TMS ghi nhận tăng 18% so với hồi đầu năm lên 4.624 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 77% lên hơn 1.060 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng từ 5 tỷ đồng lên gần 45 tỷ đồng.

Mặt khác, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp còn 1.039 tỷ đồng; trong khi nợ vay ngắn hạn giảm 19% xuống mức 250 tỷ đồng thì nợ vay dài hạn tăng 48% lên 789 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng ngày 1/11, cổ phiếu TMS tăng 4,9% lên 79.900 đồng/CP.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục