Trà Vinh phê duyệt Đề án phát triển thủy lợi vốn 4.352 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Trà Vinh vừa phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ phân vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Dự án Cống Láng Thé (huyện Càng Long) giúp ngăn mặn, trữ ngọt hiệu quả của tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hữu Đức Dự án Cống Láng Thé (huyện Càng Long) giúp ngăn mặn, trữ ngọt hiệu quả của tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hữu Đức

Theo đó, có 55 công trình triển khai, trong đó giai đoạn đến năm 2025 thực hiện 16 công trình và sau năm 2025 thực hiện 39 công trình, với tổng vốn đầu tư 4.352 tỷ đồng.

Đề án nhằm phát triển bền vững, đa mục tiêu và giảm nhẹ thiên tai, góp phần xây dựng thôn nông mới. Trong đó, phát triển hệ thống thủy lợi phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch thủy lợi và phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, nhằm chủ động trong việc cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, Đề án nhấn mạnh việc khai thác hợp lý thống nhất hệ thống công trình thủy lợi nhằm đảm bảo không chia cắt theo địa giới hành chính, bảo đảm tính kế thừa, phục hồi, nâng cấp, cải tạo và mở rộng các công trình hiện có. Kết hợp chặt chẽ với quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông nông thôn trên toàn tỉnh. Khai thác sử dụng phải đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, tái tạo các nguồn tài nguyên bằng biện pháp công trình và phi công trình theo hướng phát triển bền vững.

Mục tiêu của Đề án nhằm đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp, thực trạng quản lý, sử dụng tài nguyên nước và khó khăn trong điều tiết nguồn nước nội vùng trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Kiến nghị phân vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ phát triển bền vững theo hướng tái cơ cấu nền nông nghiệp trong bối cảnh nguồn tài nguyên nước ngày càng khan hiếm.

Yêu cầu của Đề án phải đảm bảo các điều kiện phát triển bền vững, đa mục tiêu, giảm nhẹ thiên tai và phát triển vùng nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Đồng thời, phân vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện sản xuất và các tiểu vùng sinh thái.

UBND tỉnh Trà Vinh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện Đề án: tổ chức công bố rộng rãi nội dung Đề án, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận, nghiên cứu, triển khai, khai thác và sử dụng hiệu quả Đề án.

Huy Tự
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục