Tổng nợ thuế trên địa bàn Hà Nội giảm 2,9% trong 6 tháng đầu năm

(ĐTCK) Báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, tổng nợ thuế trên địa bàn tính đến 30/6/2021 ước đạt 22.420 tỷ đồng.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 đạt 114.750 tỷ đồng, đạt 52,9% dự toán pháp lệnh, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo thông tin đã công bố thì Cục Thuế TP. Hà Nội được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 216.921 tỷ đồng trong năm 2021.

Lĩnh vực có đóng góp lớn cho kết quả thu ngân sách là lĩnh vực sản xuất kinh doanh với số thu 6 tháng đầu năm 2021 được 65.179 tỷ đồng, đạt 54,2% dự toán pháp lệnh, tăng 26,8% so cùng kỳ năm 2020. Số thu tăng đều ở cả 3 khối doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhà nước (tăng 21,0%), đầu tư nước ngoài (tăng 31,3%), ngoài quốc doanh (tăng 30,7%).

Cùng với đó, các sắc thuế chính phản ánh tình trạng hoạt động doanh nghiệp cũng đều có mức tăng tốt so với cùng kỳ (thuế giá trị gia tăng tăng 21,6%; thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 22,6%; thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 31,4%).

Trong khi đó, thu từ các khoản thuế phí khác nếu loại trừ chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước vẫn đạt 57,3% dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện 7.487 cuộc thanh kiểm tra, tổng xử lý qua thanh tra, kiểm tra khoảng 4.249 tỷ đồng; ước thực hiện thu, xử lý khoảng 5.460 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế đã nộp đơn đề nghị gia hạn khoảng 7.873 tỷ đồng và dự kiến còn khoảng 3.517 tỷ của người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nhưng chưa nộp đơn đề nghị gia hạn. Như vậy, nếu tính cả số thuế và tiền thuê đất dự kiến được gia hạn khoảng 11.390 tỷ nói trên, thì thu ngân sách nhà nước là 126.140 tỷ đồng, trong đó thu từ khu vực sản xuất kinh doanh khoảng 75.349 tỷ đồng.

Tổng nợ thuế trên địa bàn thành phố tính đến 30/6/2021 là 22.420 tỷ đồng, giảm 675 tỷ đồng (tương đương 2,9%) so với 31/12/2020. Trong đó, nợ trên dưới 90 ngày là 12.815 tỷ đồng, giảm 135 tỷ đồng so với 31/12/2020; giảm 2.424 tỷ đồng so với cùng kỳ 30/6/2020. Nợ chờ xử lý là 6.495 tỷ đồng, giảm 135 tỷ so với 31/12/2020; nợ chờ điều chỉnh là 564 tỷ đồng, giảm 248 tỷ đồng so với 31/12/2020.

Điểm đáng chú ý là nợ thuế khó thu trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn TP. Hà Nội là 2.546 tỷ đồng, giảm 157 tỷ đồng so với 31/12/2020, giảm 6.761 tỷ đồng so với cùng kỳ 30/6/2020.

Di Di

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục