Tín dụng tại khu vực TP.HCM tăng 3% trong quý I/2017

(ĐTCK) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố ước đến cuối tháng 3/2017 đạt 1.518.200 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2016 và tăng 19,15% so cùng kỳ năm trước.
Tín dụng tại khu vực TP.HCM tăng 3% trong quý I/2017

Cụ thể, tính đến cuối tháng 3/2017, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 1.795.200 tỷ đồng, tăng 1% so với cuối năm 2016 và tăng 11,1% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi VND tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn so với ngoại tệ và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn huy động, chiếm hơn 87,47% tổng nguồn vốn huy động.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố ước đến cuối tháng 3/2017 đạt 1.518.200 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2016 và tăng 19,15% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ trung, dài hạn chiếm 56,71%, tăng 3,01% so cuối năm 2016; dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 43,29% so với cuối năm 2016.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cơ cấu tín dụng có xu hướng thay đổi theo chiều hướng dư nợ tín dụng cho lĩnh vực phi sản xuất (bất động sản, tiêu dùng và chứng khoán) tăng dần.

Mặc dù tín dụng vẫn chủ yếu tập trung vào sản xuất, kinh doanh, song tỷ trọng trong tổng dư nợ đã thấp hơn so với trước đây. Hiện nay, tỷ lệ dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chiếm 75 - 78%, trong khi đó trước đây là 80-83%.

Chính vì lẽ đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cần tiếp tục quan tâm đến tăng trưởng tín dụng, đảm bảo phù hợp, hợp lý chặt chẻ đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động huy động vốn và đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng. Bài học về tăng trưởng tín dụng nóng còn nguyên giá trị. Đặc biệt là tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM khuyến nghị các tổ chức tín dụng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước, cũng như các khuyến nghị của Ngân hàng Nhà nước tại các chỉ thị về hoạt động ngân hàng năm 2017. Trong đó, thực hiện nghiêm túc quy định về lãi suất, về cho vay và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Thùy Vinh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục