Năm 2015, VIB hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận

(ĐTCK) Lợi nhuận năm 2015 trước dự phòng của Ngân hàng đạt 1.162 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 655 tỷ đồng.
Năm 2015, VIB hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận

VIB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán năm 2015. Theo đó, lợi nhuận năm 2015 trước dự phòng của Ngân hàng đạt 1.162 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 655 tỷ đồng, đạt kế hoạch do ĐHCĐ giao từ đầu năm 2015.

Tổng dư nợ tín dụng đạt xấp xỉ 56.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay đạt 47.777 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng đạt 25%. Tổng tài sản đạt 84.412 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2014.

Tỷ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 2,07%, chi phí dự phòng theo đó giảm mạnh.

Tính đến cuối năm 2015, VIB có tổng vốn chủ sở hữu là 8.644 tỷ đồng và vốn điều lệ là 4.845 tỷ đồng. Hiện tại, VIB là một trong ít những ngân hàng có chất lượng vốn chủ sở hữu tốt với hệ số an toàn vốn cao nhất thị trường, CAR đạt mức 18%. 

Trong số 10 ngân hàng được chọn để triển khai thí điểm chuẩn mực quản trị quốc tế Basel II, VIB là ngân hàng có mức độ sẵn sàng cao nhất với hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II. Theo ước tính gần nhất có thể đạt 13% và hệ thống công nghệ cho Basel II đã sẵn sàng vận hành. Cấu trúc vốn và lợi nhuận hiện tại cũng đã cho phép mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông của ngân hàng.

Trong năm 2015, VIB đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 9% và chia cổ phiếu thưởng 14% cho các cổ đông hiện hữu. 

Lãnh đạo của VIB cho biết, trong năm 2016, chiến lược của VIB sẽ tiếp tục xoay quanh 3 trụ cột chính là tăng trưởng - quản trị rủi ro - quản trị hiệu quả, tiếp tục theo đuổi các mô hình quản trị và vận hành theo chuẩn mực quốc tế để từng bước thực thi tầm nhìn trở thành “Ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất Việt Nam” và góp phần trọng yếu trong việc hình thành và thúc đẩy một ngành ngân hàng Việt Nam lành mạnh và thịnh vượng.

Dự kiến VIB sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 vào tháng 4/2016 để thông qua báo cáo tài chính 2015, kế hoạch kinh doanh 2016 và các chủ đề liên quan khác.

Thùy Vinh

Tin liên quan

Ý kiến phản hồi

Tin cùng chuyên mục